+ 372 6 509 006
0item(s)

Ostukorvis pole tooteid.

Product was successfully added to your shopping cart.

E-poe kaudu ostmise üldtingimused

  • 1. Üldtingimuste ulatus ja kehtivus
  • 2. Hind
  • 3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
  • 4. Toodete eest tasumine
  • 5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
  • 6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
  • 7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
  • 8. Vastutus ja vääramatu jõud
  • 9. Isikuandmete töötlemise põhimõtted
  • 10.Muud tingimused

 

1. Üldtingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Üldtingimused kehtivad kõigi isikute ja Mööblimaja AS vahel Mööblimaja e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Mööblimaja AS-il on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada, kusjuures need muutused jõustuvad alates  avaldamisest interneti leheküljel www.mooblimaja.ee.  Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi.

 

2. Hind

2.1. Mööblimaja e-poe hinnad kehtivad üldtingimuste punktis 4.3. sätestatud arve tasumise tähtaja jooksul.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.3. Ostetud toodetele lisandub ostukorvis transpordi hind ja kokkupaneku hind kui olete need valinud.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile „Lisan ostukorvi“.

3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „kogus“. Tellimuse vormistamiseks klikkige lingile „Vormista tellimus”. Teid suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.

3.3. Tellimuse vormistamise lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Osta”. Peale seda kuvatakse ekraanile Teie arve.

3.4. Olge tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates arve järgi tasumisele kuuluvast summast 50% laekumisest Mööblimaja AS arvelduskontole.

 

4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks klikkige tellimuse vormistamise leheküljel nupule „Osta”. Ekraanile kuvatakse Teie arve. Makse aluseks olev arve saadetakse Teile tellimuse kinnitusena ka elektronpostiga. Palume enne arve tasumist kontrollida, et arvel sisalduvad andmed on õiged.

4.2. Toodete eest saate tasuda:

1) pangalingi kaudu Teile sobivasse panka

2) krediitkaardiga

3) muul Teile sobival viisil (nt pangakontoris, makseautomaadiga)

4) vormistades järelmaksu.

4.3. Toodete eest esitatud arve tasumine toimub ettemaksuna 50% arve järgi tasumisele kuuluvast summast 7 päeva jooksul arvates arve väljastamisest ning ülejäänud 50% arve järgi tasumisele kuuluvast summast enne kauba kättesaamist.

4.4. Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Te ei ole täitnud punkt 4.3. tingimusi.

4.5. Müügiarve originaali saate kätte koos kaubaga.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Tooted toimetatakse Teile kohale Teie poolt teatatud aadressile kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal kui eelnevalt on täidetud üldtingimuste punkt 4.3.

5.2. Tooted toimetatakse kohale koos eestikeelse tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega.

5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Mööblimaja AS ei saa vastutada, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Üldtingimuste punktile 3.5. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote tarneaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.

5.4. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Mööblimaja AS ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.5. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@mooblimaja.ee või infotelefonile 6509006. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist, oma tellimus tühistada, saates elektronposti aadressile info@mooblimaja.ee vastavasisulise teate koos arve viitenumbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades infotelefonile 6509006.

6.2. Peale toodete kättesaamist on Tarbijal VÕS mõistes 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Tarbijal on õigus tagastada toode ilma põhjuseta 14 päeva jooksul peale toote kättesaamist, täites Taganemisavalduse, mille vormi leiab siit. Taganemisavaldus saata e-postile info@mooblimaja.ee.  Kauba tagastamise kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et toode ei vastanud tellitule või oli defektiga.

6.3. Tellimuse tühistamisel punkti 4.4 või punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise kohta teate saamisest, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4. sätestatud juhtudel.

6.4. Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Mööblimaja AS-st; või toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Mööblimaja AS-il õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Mööblimaja AS Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud kannab pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Mööblimaja AS vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Mööblimaja AS-i kohustus.

7.2. Mööblimaja AS ei vastuta:

1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel täitke reklamatsiooni vorm hiljemalt 2 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotate Te õiguse toote nõuetele mittevastavusele garantiile.

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Mööblimaja AS kulul.

7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult  või kirjalikku estamist taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Mööblimaja AS vastutab Teie ees ja Teie vastutate Mööblimaja AS ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Mööblimaja AS ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine oli tingitud asjaolust, mida Mööblimaja AS ei saanud mõjutada ning mille saabumist Mööblimaja AS ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Isikuandmete töötlemise põhimõtted.

9.1. 25.mail 2018.a. jõustunud Isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt on Mööblimaja AS isikuandmete vastutav töötleja, registrikood 10116815, aadress Mulla 1, Tallinn 10611, tel. 6509006, e-mail  info@mooblimaja.ee. 

9.2.Me ei kasuta füüsiliste isikute delikaatseid andmeid. Iga ostja võib jääda täiesti anonüümseks, ostes otse kauplusest ja korraldades ise oma ostetud kauba äraviimise. 

9.3.Ostes e-poest või tellides kauba kojuveo, jäävad meie andmebaasidesse ainult füüsiliste isikute minimaalsed andmed, et kindlustada tellitud kaupade kättetoimetamine õigele inimesele õigel aadressil ja et selleks oleks olemas sidevahend s.o. nimi, aadress, telefoninumber või e-maili aadress.  Neid andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. 

9.4.Me ei teosta mingisuguste isikuandmete ülekandmist kolmandatele isikutele, v.a. seadusega ettenähtud kohustusel, nt. kohtutele, maksuametile, prokuratuurile jne.

Me ei töötle isikuandmeid eesmärkidel, mis vajavad kliendi nõusolekut.

Kliendil on õigus saada teavet ja tutvuda tema kohta käivate isikuandmetega, saates kirjaliku järelepärimise meie e-maili aadressile, millele vastatakse nädala jooksul.

9.5.Füüsilised isikud, kes soovivad pärast ostutehingu sooritamist oma isikuandmed meie andmebaasist kustutada, peavad saatma vastava kirjaliku soovi meie e-maili aadressile. Andmete kustutamise kohta anname kinnituse kirjalikult nädala jooksul. 

9.6.Meie andmebaasid on kaitstud ettenähtud turvameetmetega ja väljastpoolt ligipääs puudub. Krüptitud andmesidekanalid pankadega tagavad ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. E-poe töötajatel on ligipääs üksnes oma tööülesannete täitmisega seotud andmetele.

9.7.Isikuandmed, mida kliendid kustutada ei ole soovinud, jäävad meie arhiivi ja mingil kujul levitamisele ei kuulu. Samuti ei kasutata neid andmeid turunduslikel ega reklaami eesmärkidel.

9.8.Kui klient leiab, et tema õigusi isikuandmete töötlemisel on rikutud Mööblimaja AS poolt, on tal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

 

10. Muud tingimused.

10.1. Mööblimaja AS saadab uudiskirju ning pakkumisi ostja e-posti aadressile ainult juhul kui ostja on selleks avaldanud soovi ja sisestanud veebilehele oma e-posti aadressi. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest, andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

10.2. Teie ja Mööblimaja AS vahel seoses toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avalduse esitada siin (https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine).  Ostja kaebuse läbivaatamine on tasuta.   Ostja võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole -https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

10.3. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.